Değerli Meslektaşlarım,

Türk Pedodonti Derneği’nin 23. Bilimsel Kongresi’ni 24-28 Eylül 2016 tarihleri arasında Kuşadası kalkışlı gemide gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi, derneğimiz uzun yıllardır düzenli olarak kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılar düzenlemektedir. Bu bilimsel aktivitelerimizdeki devamlılığı ve başarıları, sizlerin katkı ve katılımlarına borçluyuz. Bundan sonra da, ülkemizdeki Pedodonti başarısının daha da artması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyoruz.

Bu kez, bir ilke imza atarak, kongremizi bir gemi yolculuğu sırasında gerçekleştiriyoruz. Bu güzel deneyime katılıp, bizleri yalnız bırakmayacağınız için şimdiden teşekkür ediyoruz. Programda da görebileceğiniz gibi, Ege denizinin görkemi içinde, birbirinden güzel Yunan Adalarını ziyaret edeceğiz. Denizde geçireceğimiz zamanlarda da, bilimsel programımızı gerçekleştireceğiz.

Türk Pedodonti Derneği yönetim kurulu olarak, bilimsel programın yanı sıra, keyifli paylaşımlar için, “Celestyal Nefeli” gemisinde Ege Denizi ve Adaların doğal güzellikleri içinde sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden sağlıklı, keyifli ve güneşli günlerle dolu bir kongre diliyoruz.

Bilimsel ve sosyal paylaşımlarımızla güzel bir kongre geçirmek ve derneğimizin prestijini ulusal ve uluslararası alanda bir adım daha öne taşımak ve sizlerin de desteği ile yeni adımlar atabilmek ümidiyle tüm meslektaşlarımı kongremize davet etmekten onur duyarız.

En içten sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Figen Seymen | Türk Pedodonti Derneği Başkanı

Organizasyon Komitesi

Prof. Dr. Figen Seymen

Doç. Dr. Senem Selvi Kuvvetli

Doç. Dr. Elif Bahar Tuna İnce

Karavan Turizm

 • Prof. Dr. Serap Akyüz
 • Prof. Dr. Atilla S. Ataç
 • Prof. Dr. M.Cem Doğan
 • Doç. Dr. Aslı Topaloğlu Ak
 • Prof. Dr. Betül Kargül
 • Doç. Dr. Şule Bayrak
 • Doç.Dr. Arzu Pınar Erdem
 • Doç.Dr. Sertaç Peker

Kongre Konuşmacıları

Esther Ruiz de Castañeda Regojo

Phd in Dentistry (University of Granada).
DDS(University of Granada)
Postgraduate program in Prosthetics Dentistry (International University of Catalonia).
Clinical Training program in implantology. Perio Clinic Madrid
Postgraduate in Esthetic Dentistry (University of Barcelona)
Member of Spanish Society for Prosthetics, IADT (International Association of Dental Traumatology),
European Board of Minimum Intervention Dentistry. Lecturer on Aesthetics with composites,
Multidisciplinary Minimum Intervention Dentistry, Dental Trauma and Aesthetic

Patricia Gatón Hernández

Phd in Dentistry (Autonoma University of Santo Domingo).
DDS(International University of Catalonia )
Postgraduate program in Paediatric Dentistry (Children´s Hospital of Barcelona).
Clinical Training program in implantology. Perio Clinic Madrid
Postgraduate in Esthetic Dentistry (University of Barcelona)
Member of Spanish Society for Pediatric Dentistry, IADT (International Association of Dental Traumatology),
European Board of Minimum Intervention Dentistry Lecturer on Aesthetics with composites,
Multidisciplinary Minimum Intervention Dentistry, Dental Trauma and Aesthetic

Minimum Intervention Dentistry and the treatment of Molar Incisor Hipomineralization

Esther Ruiz de Castañeda Regojo - Patricia Gatón Hernández

Minimum Intervention Dentistry has been focused mainly on caries; although this concept, this philosophy, can be apply to every disease. Especially, Pediatric Dentistry can benefit from this philosophy. It follows three steps: individual risk assessment of the disease, early detection, and minimally invasive treatment. With the goals of arresting the progression and improving the maintenance of the patients, and also following the MIMD philosophy, we will review from the first visit to frequent treatments. We will also explain small changes, without big investments to improve the oral health and quality of life of our patients. We will focus our conference, especially in the treatment of molar-incisor hipomineralization, an increasing pathology. The early treatment of severe MIH and mantainence of the patient. Our goal, keeping patients stable until adolescence ends, with the best function and aesthetics possible.


Prof.Dr. Koray Gençay

Prof. Dr. Koray Gençay İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisi olarak çalışmaya başladı. Doktora eğitimini 1988 yılında tamamladı. 1994 yılında doçent ünvanını ve 2000 yılında profesör ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. 200’den fazla ulusal ve uluslar arası akademik yayını, iki kitap bölümü yazarlığı ve “Travma Olgularında tedavi Planlaması” adlı Türkçe’ye çevirdiği bir kitabı bulunmaktadır. Birçok bilimsel derginin danışmanlığını yapmakta ve yayın kurulunda yer almaktadır. Türk Pedodonti Derneği, European Academy of Paediatric Dentistry, International Association of Paediatric Dentistry, International Association of Dental Research ve International Association of Dental Traumatology üyesidir. Bir Galatarasay fanatiğidir ve ilgi alanları arasında başlıca futbol izlemek, bisiklet sürmek ve yelkencilik yer almaktadır.

DİJİTAL DİŞHEKİMLİĞİ (CAD/CAM) - PEDODONTİ

Prof.Dr. Koray Gençay

Günümüzün yükselen trendi olan dijital dişhekimliği ile CAD/CAM restoratif tekniklerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Pedodonti disiplininde de günü yakalamak adına bu noktada yapılabilecekleri, dijital dişhekimliği-pedodonti geçiş ve uygulama alanları konusunda olgular eşliğinde genel bir bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız. Bunu yaparken endikasyonlar ve bunların geleneksel yöntemlere karşı avantaj ve dezavantajları tartışılacaktır. Kullanılacak materyaller ve onların uygun olduğu endikasyonlar konusunda bilgi verilecektir. CAD/CAM restorasyonları pedodontiyi bir adım ileri götürmede bizlere yardımcı olacaktır. Bu teknolojinin kullanımı ile gelecekte çocuk hastalarda daha kısa sürede daha başarılı restorasyonların yapılmasının önü açılacaktır.


Prof.Dr. Tayfun Alaçam

1954 de Ankara’da doğdu. 1976 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu.1981 de doktorasını aldı. 1985 yılından beri Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde çalışmaktadır. 1984 yılında doçent 1990 yılında profesör oldu. Anabilim dalı başkanlığı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığı, fakülte kurulu üyeliği, yayın komisyonu sekreterliği, bilimsel kurul üyeliği, vakıf genel sekreterliği ve Türk Endodonti Derneği başkanlığı gibi görevlerde bulundu. 105 adet bilimsel yayını ve 5 adet ders kitabı bulunmaktadır.

İYATROJENİK KÖK PERFORASYONLARININ TEDAVİSİ

Prof.Dr. Tayfun Alaçam

Kök perforasyonları pulpa boşluğu ve periodonsiyum veya ağız boşluğu arasında yapay bir ilişkinin oluşmasıdır. Kök kanal tedavisi sırasında % 2-12 oranlarında oluşabilmektedir.
Perforasyon olgularında çabuk ve etkili bir tıkama ve ana kanaldaki başarılı bir tedavi iyi bir prognoz için önem taşır. Kök perforasyonlarında hermetik bir kapatma başarılamadığında kök kanalından veya periodontal dokudan yayılabilen bakteriyel enfeksiyon iyileşmeyi önleyebilir ve açılımın bulunduğu destek dokularda iltihabi gelişimlere neden olabilir. Bununla beraber erken tanı ve biyouygun bir materyalle hermetik ve etkili bir tıkama ile dişin uzun süre ağızda tutulabilmesini sağlayacak uygun koşullar yaratılabilir.
Perforasyonların özel konumu ve klinik girişimlerde ulaşım güçlükleri etkili bir tıkamayı güçleştirmekte ve manuplasyonu güç olan güncel perforasyon tamir materyallerinin daha basit ve başarılı uygulamaları için hekimleri daha ileri yaklaşımlar arayışına itmektedir. Kanama kontrolünden sonra, materyallerin fiziksel özelliklerine formülasyon ve taşıyıcıları değiştirerek yapılan müdahaleler yanında, farklı uygulama aletleri ve yöntemleri denenerek klinik başarı oranı artırılmaya çalışılmaktadır. Kalsiyum silikat esaslı materyallerin kök kanalı ayrıntılarına elle yapılan uygulamalar yanında sonik veya ultrasonik olarak olarak gönderilmesi de mantıklı olabilir.
Bu sunumda geleneksel yöntemlerle MTA tıkamasında güçlüklerle karşılaşılan perforasyon olgularında MTA’nın farklı akışkanlıktaki karışımları ve bazı kalsiyum silikat esaslı ticari preparatların elle ve sonik ve ultrasonik kompaksiyonla uygulanması konusundaki yaklaşım önerilerimizden bahsedilecektir.


Yrd.Doç.Dr. Gülay KİP

Amerika Birleşik Devletleri Davis Doğumlu Dr Gülay KİP lise öğrenimini Ankara Deneme Lisesinde tamamladıktan sonra Tıp eğitimini Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapmıştır. Tıpta uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon animasyon Anabilim Dalında tamamlamıştır. Dr Gülay Kip halen Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalında çalışmaktadır.

PEDİATRİK DENTAL TEDAVİLERDE SEDASYON

Yrd.Doç.Dr. Gülay KİP

Pediatrik dental tedavilerde sedasyonun amacı çocuk için korku ve işlem sırasında ağrının engellenmesi, tedaviye uyumun arttırılması ve ileride gelişebilecek dişçi korkusu ve anksiyetesinin önlenmesi iken diş hekimi için dental işlemlerin kolaylaştırılması, ve hızlı bitirilmesidir. Genellikle tedaviye uyumu az olan, davranış problem olan, dental korku ve anksiyetesi olan, mental retarde çocuklarda sedasyon ihtiyacı olmaktadır. Sedasyon kararı verirken tedavinin aciliyeti, gerekliliği ve kapsamı da göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdendir.
Çocuklarda dental işlemlerde güvenli bir sedasyon için sistemik yaklaşımda aşağıdakilere dikkat etmek gereklidir: çocuğu sedasyon işlemi ile hayati riske atabilecek medikal ve cerrahi durumların işlem öncesi dikkatle değerlendirilmesi, medical/dental deneyimli personel olmaksızın sedasyonun uygulanmaması, elektif işlemlerde yeterli açlık süresine dikkat edilmesi, damar yolunun açık tutulması, acil durumlarda ise sedasyon derecesi ile artan risklerin iyi değerlendirilmesi, büyük tonsil ve diğer anatomik havayolu bozukluklarının işlem sırasında değerlendirilmesi ve havayolunun acil durumlarda açık tutulması için yeterli deneyim tecrübenin ve uygun ekipmanın hazır bulunması, kullanılacak sedatiflerin farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri ve diğer ilaçlar ile etkileşimlerinin iyi bilinmesi, tedavi ve sedasyon için yeterli sayıda personelin bulunması, monitörizasyon için uygun ekipmanın bulundurulması bunlardan bazılarıdır. Ayrıca, yeterli ve uygun bir postoperatif ayılma bölümünün bulunması, hastaneden çıkmadan medikal ve dental personel tarafından sedasyonun geri dönüp tam ayıklığın sağlandığının gözlenmesi ve taburcu sonrası için yeterli önerilerin verilmesi de dikkat edilmesi gereken diğer faktörlerdir.


Celestyal Nefeli


4 Gece Tur Programı

Tarih Gün Liman Varış Kalkış
24.09.2016 Cumartesi Kuşadası - 13:00
25.09.2016 Pazar Santorini 08:00 02:00
26.09.2016 Pazartesi Naxos 08:00 16:00
    Siros 19:00 03:00
27.09.2016 Salı Mikonos 08:00 03:00
28.09.2016 Çarşamba Kuşadası 10:00 -

Fiyata Dahil Olan Hizmetlerimiz

 • Gemide 4 gece 5 gün “Herşey Dahil” konaklama.
 • Şov, animasyon vb. gemideki eğlence ve aktiviteler
 • Geminin havuz, fitness, lounge vb.ortak kullanım alanları
 • Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
 • Bahşişler
 • Liman vergileri (122 €)

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetlerimiz

 • Liman şehirlerindeki ekstra turlar.
 • Limanlardaki transfer ve shuttle servis hizmetleri.
 • Kuru temizleme, oda servisi vb. tüm kişisel harcamalar
 • Seyahat sigortası
 • Yurtdışı çıkış harcı (15 TL)
 • Vizesiz hizmet bedeli (50 €)

“Herşey Dahil”


“Limitsiz İçecek Paketi”miz ile gemimizin tüm bar, restorant ve salonlarından temin edeceğiniz aşağıda belirtilen içeceklerle gemimizin keyfini çıkartabilirsiniz.”


Viski, Votka, Cin, Rom, Tekila
Yukarıdaki tüm içecekler sizin seçiminiz olan karışımlarla servis edilebilir. (Kola, Limonata, Meyve Suyu vs.)


 • Alkolsüz içecekler bardakta servis edilir. Kola, Diyet Kola, Limonata, Portakal Suyu, Tüm Karışımlar ve Meyve Suları
 • Menüde bulunan çay ve kahveler
 • Fıçı Bira ve Kutu Bira (Geminin seçimi)
 • Tüm Alkolsüz Kokteyller
 • Menüde “ücretsiz” olarak belirtilen tüm Alkollü Kokteyller
 • Porto Şarabı, Sherry, Aperatifler ve Likörler
 • Köpüklü Şarap da dahil olmak üzere kadehte servis edilen Kırmızı, Roze ve Beyaz Şaraplar
 • Günün Özel Kahvesi
 • Günün Kokteyli
 • Alınacak Şişe Şarap ya da Şampanya liste fiyatı üzerinden indirimli servis edilir (Geminin seçimi dahil değildir)
 • Büyük şişe su liste fiyatı üzerinden indrimli olarak sunulur.
 • Küçük şişe su pakete dahildir.

Deck Planlar ve Kabinler

Genel Bilgiler

Kongre Tarihi ve Yeri :

24-28 Eylül 2016

Kongre Dili :

Türkçe

Kongre Web Adresi :

www.turkpedo2016.com

Bildiri Başvuruları :

Kongreye sözlü poster sunumları kabul edilecektir. Bildiri özetleri yukarıda belirtilen adresteki kongre web sayfasından on-line olarak gönderilecektir. Posta veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Bildiri Son Gönderme Tarihi :

15 Temmuz 2016

Sözlü Poster Bildiri Özellikleri :

Poster bildirileri en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde 70X90 cm boyutlarında hazırlanacaktır.

Kayıt ve Danışma :

Kayıt masaları 24 Eylül tarihinde Kuşadası Limanında hizmet verecektir.

Kongre Katılım Belgesi :

Tüm katılımcılara kongre sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Önemli Tarihler

Bildiri Son Başvuru Tarihi :

15 Temmuz 2016

Bildiri Sonuçlarının Açıklanması :

22 Temmuz 2016

İndirimli Ücretlerden Son Yararlanma Tarihi :

29 Ağustos 2016

23. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi Katılım Formu


Katılımcı Bilgileri (Lider)

Pasaport Detayları

Vize Bilgileri

Geçerli Schengen Vizeniz veya Yeşil Pasaportunuz var mı?

Ekstra Servis

Lütfen seçiminizi belirtinizSeyahat sigortası ister misiniz?


Vizeniz yok ise, lütfen seçiminizi belirtiniz


Eşlik Eden Yolcu Bilgileri

Vize Bilgileri

Geçerli Schengen Vizeniz veya Yeşil Pasaportunuz var mı?

Ekstra Servis

Lütfen seçiminizi belirtinizSeyahat sigortası ister misiniz?


Vizeniz yok ise, lütfen seçiminizi belirtiniz


Eşlik Eden Yolcu Bilgileri

Vize Bilgileri

Geçerli Schengen Vizeniz veya Yeşil Pasaportunuz var mı?

Ekstra Servis

Lütfen seçiminizi belirtinizSeyahat sigortası ister misiniz?


Vizeniz yok ise, lütfen seçiminizi belirtiniz


Eşlik Eden Yolcu Bilgileri

Vize Bilgileri

Geçerli Schengen Vizeniz veya Yeşil Pasaportunuz var mı?

Ekstra Servis

Lütfen seçiminizi belirtinizSeyahat sigortası ister misiniz?


Vizeniz yok ise, lütfen seçiminizi belirtiniz


Seyahat Kategori Seçimi

  Dış Kabinler
Kategoriler XD XFO
15/07/2016 Öncesi
15/07/2016 Sonrası
Türk Pedodonti Derneği Üyesi olanlardan Kongre Katılım Ücreti Türk Pedodonti Derneği Üyesi olmayanlardan Kongre Katılım Ücreti
Tek Kişi Konaklama Farkı
IB-ID-IE-XB-XD kabin konaklamaları +%50 fark uygulanır XFO-XF-SJO-SJ-SB kabin konaklamaları +%100 fark uygulanır
3. ve 4. Kişi Farkı (15/07/2016 Öncesi) = € 268 3. ve 4. Kişi Farkı (15/07/2016 Sonrası) = € 318
 
0-16 Yaş Arası Çocuklar Sadece Liman Vergisi öderler (122 €)
3 kişi ve 4 kişilik kabinler sınırlı sayıda olduğu için aşağıdaki numaradan lütfen bizimle irtibata geçiniz.
Kongre Katılım Ücreti Kabin Fiyatına Dahil Değildir
Kongre katılımı olmayan ek kabin talepleriniz için lütfen 0212.247 50 44 telefon numarasından bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Kongre kayıt işlemleri sebebi ile misafirlerimizin en geç saat 11:00 da Kuşadası Limanında olmalarını rica ederiz.
Pasaportlarında Kıbrıs kaşesi olan misafirlerimiz Yunan Adaları'na giriş yapamazlar.

Transfer Bilgileri(fiyatlar kişi başı olarak verilmiştir)

  Tarih ve Kalkış-Varıs Saati Havayolu Şirketi Uçuş Numarası Kişi Başı Ücreti Kişi Sayısı
İzmir Havaalanı Kuşadası Liman 10 €
Kuşadası Liman İzmir Havaalanı 10 €
(Özel transferler katılımcıların talebi üzerine yapılacaktır. Bu durumda transfer ücreti tek yön için kişi başı 75€'dur.)
* 0-2 Yaş Çocuk Ücretsizdir.

Düzenlenecek Turlar(fiyatlar kişi başı olarak verilmiştir)

  

Poster baskısı ister misiniz?

  

Tur Hesap Tablosu

  Kabin Kişi Sayısı Maliyet
Tercih ettiğiniz kategoride konaklama ücreti
Sizinle aynı kabindeki 3. kişi ücretleri
Transferler
Vizesiz İşlem Bedeli
Seyahat Sigortası
Poster Baskısı
TPD Kongre Katılım Ücreti
Düzenlenecek Turlar
Mikonos - Santorini
GENEL TOPLAM